Installation av din villahiss

Att installera en hemmahiss från Cibes tar bara 2-5 dagar. Installationen  av din villahiss från Cibes har minimal påverkan på byggnaden och kräver  som regel inga större konstruktionsarbeten. Placeringen av din hemmahiss anpassas till byggnaden och dina specifika önskemål. 

Boverkets standard för villahissar

Boverket sätter standard för installation av hissar i svenska fastigheter. Den senaste standarden ”Regler för konstruktion och installation av villahissar” ger detaljerade specifikationer för villahissar. Läs mer här

installation

Kontakta Cibes Lift
Låt våra säljare guida dig till den bästa hisslösningen för dig:

Phone:   +46 26 17 14 00
Email:    info@cibeslift.com

broschyr